Läran kring hur ett event/möte byggs upplevelsemässigt för att ge maximal effekt för eventet/mötets syfte. Detta kan vara i varumärkesbyggande syfte, försäljningssyfte eller utbildningssyfte. Det ingår en research-del som underlättar för avsändare/ansvarig för att få svar på vad mottagarna är mest intresserade av och vad som kommer att skapa mest gensvar. På så sätt kan man enklare planera och iscensätta ett event som blir en succé.

Research-delen innehåller:

Deltagare:  Insamling av fakta via intervjuer i olika form beroende på kund. Vår undersökning ställer frågor som tydliggör vad man förväntar sig under den tid man lägger på eventet.

Plats: Via vår unika checklista går vi igenom alla förutsättningar platsen har och rekommenderar  vad som är lämpligast att göra. Lokaler, teknik, personal, värdskap, atmosfär, tillgänglighet är några delar som vi ser över för att få en helhetsbild över platsen.

Omvärld:Vi analyserar varumärket/eventet/bolagets omvärld för att skapa en uppfattning om hur  man uppfattas på sociala medier, i journalistik, hur konkurrenter agerar och vilka möjliga hot som kan finnas i form av kritik, brist i något (miljö, jämställdhetspolicy, juridiska tvister, uttalanden mm).

Method Kit-modellen:Vi går igenom alla steg i processen för att säkerställa alla aspekter som eventet kan tänkas erbjuda. I snitt 50 punkter som blir en flödesmodell och belyser alla eventuella problem. Modellen genererar också de mest lämpliga idéerna för vad som ska ingå i eventet för att det ska bli en framgångsfaktor.

Vår process tar mellan 2-4 veckor, och ger en grundligare bild av vad er investering ger. Kostnad beroende på omfattning.