Företag har sällan en grafisk profil när det gäller rörligt material eller filmer vid möten, event eller presentationer. Företag har låg kunskap eller hantering av datafiler för film/ljud och behöver hjälp med inspelning, produktion och leverans av rätt format. (wmv, quicktime osv) Företag vill visa material via projektioner och på videovägg men har ingen att vända sig till för produktion av material och genomförande. Företag ringer eventbyrån och förväntar sig att dom har detta samt koll på tekniken. Det är det väldigt få som har.

LiveMotion är en produktionsbyrå som löser detta och levererar:

• Digitalt och grafiskt vinjettmaterial till varumärken som vill ”röra” sig och synas på ett sätt som 2021, inte med ppt.

• Hosting och hantering. Tekniska lösningar för företag som behöver hantera digitalt material mot sin marknad.  Målgrupp:  Större företag med olika kontor/rörliga över landet eller världen.

• Projektioner på mässor, fasader, festivalet eller udda tillfällen.